Poskytujem profesionálne komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva  v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., ekonomické, účtovnícke a daňové poradenstvo, spracovanie miezd, adminstratívne služby a spracovanie business reportov.
 
Služby poskytujem hľavne veľkým spoločnostiam s veľkým počtom dokladov s rozsiahlym účtovníctvom, ale aj malým a stredným spoločnostiam, živnostníkom, občianským združeniam a neziskovým organizaciam. 
 
Zameriavam sa aj na zahraničné osoby, ktoré podnikajú na Slovensku.
 
Venujem sa dennému sledovaniu legislatívneho procesu v rámci slovenského legislatívneho konania.
 
Účtovníctvo spracuvávam vo vlastných priestoroch, ale aj v priestoroch klienta podľa potreby klienta.

Mobil: +421 911 150 058
kovar@financeaccounting.eu
Bratislava - Zohor - Malacky