Cenník účtovných, daňových a mzdových služieb 
platný od 01.01.2016
"cena je vždy výsledkom vzájomnej dohody"
"ceny sú bez DPH, nie sme platcami DPH"
"1 účtovná položka = 1 faktúra/1 pokladničný doklad/1 bankový pohyb/1 interný doklad/..."
 
Účtovné služby
Minimálny mesačný paušál (do 30 účtovných položiek)
30,00 €
Každá ďalšia účtovná položka (faktúra, pokladničný doklad, pohyb na BV,..)
0,80 €
Kontrola účtovníctva (účtovná položka)
0,70 €
Jednorazové spracovanie účtovníctva (účtovná položka)
1,20 €
Expresné zaúčtovanie dokladov do 24 hodín (účtovná položka)
1,60 €
Štatistický výkaz (mesačný)
10,00 €
Štatistický výkaz (kvartálny)
14,00 €
Štatistický výkaz (ročný)
18,00 €
Reporting 
 dohodou 
Iné administratívne činnosti
10 €/hod 
Daňové služby
Priznanie k DPH + Kontrolný výkaz (mesačný)
10,00 €
Priznanie k DPH + Kontrolný výkaz (kvartálný)
15,00 €
Súhrnný výkaz
12,00 €
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
od 15,00 € 
Priznanie k dani z motorových vozidiel  (1 vozidlo)
10,00 €
Priznanie k dani z príjmov FO "typ A"
15,00 €
Priznanie k dani z príjmov FO "typ B"  (paušálne výdavky)
20,00 €
Priznanie k dani z príjmov FO "typ B"  (preukázateľné výdavky)
od 25,00 € 
Priznanie k dani z príjmov PO
od 100,00 € 
Intrastat
dohodou 
Mzdové služby
Spracovanie mzdy 1 zamestnanca (mesačne)
8,00 €
Vypracovanie a zaslanie výkazov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne (mesačne)
3,00 €
Mesačný prehľad na Daňový úrad
3,00 €
Ročné zúčtovanie dane
10,00 €
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
10,00 €
Prihlásenie a odhlásenie spoločnosť do SC, ZP a DU
9,90 €
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca do SC, ZP a DU
9,90 €
Ročné hlásenie
15,00 €