V rámci daňových služieb poskytujem:
                                                            • vedenie evidencie DPH
                                                            • daňové priznania k DPH
                                                            • daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
                                                            • daňové priznanie k dani z motorových vozdiel
                                                            • ostatné daňové priznania
                                                            • ročné daňové závierky
                                                            • rôzne daňové výkazy
                                                            • sledovanie príjmov a výdavkov v časovom slede a v členení na:
                                                                    - daňové príjmy ovplyvňujúce základ dane
                                                                    - nedaňové príjmy bez vplyvu na základ dane
                                                                    - daňové výdavky ovplyvňujúce základ dane
                                                            • zastupovanie pri daňových kontrolách
                                                             daňové poradenstvo
                                                            • zastupovanie klienta pred daňovým úradom