V rámci mzdových služieb poskytujem:
                                                                • mesačné spracovanie miezd 
                                                                • výpočet odvodov poistného za zamestnanca

                                                                • vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov do Sociálnej poisťovne
                                                                • vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov do Zdravotných poisťovní
                                                                • vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov na Daňový úrad
                                                                • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
                                                                • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
                                                                • zastupovanie klienta pred úradmi
                                                                • upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívny a nižších právnych úprav