V rámci business reportov poskytujem:
Ponúkam Vám profesionálnu asistenciu pri vykonávaní finančných a účtovných reportov v miestnej, ale aj v cudzej mene. Podľa požiadaviek pripravím veľké množstvo reportov zostavených podľa rôznych štandartov účtovníctva, ale aj štandartov a smerníc klienta. 
Podľa typu spoločnosti a spôsobu spracovania účtovníctva ponúkame veľké množstvo reportov.
        Report hospodárenia, analýza hospodárskeho výsledku
      Report cash flow
    Report obratu zásob, tovaru
      Report neuhradených pohľadávok a záväzkov
      Report spracovania rozpočtu